Żeronice 23, 62 - 730 Dobra   -   tel. (63)  288 79 66   -  fax (63) 288 79 66   -   e-mail: domzeronice@dobra24.pl

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo,
to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.

Janusz Leon Wiśniewski

O Nas

         Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach funkcjonuje od września 2007r. Jest ośrodkiem wsparcia dla 31 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, mających trudności w życiu codziennym, wymagających opieki i pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Są to osoby potrzebujące wsparcia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych i postępowania rehabilitacyjnego zmierzającego do osiągnięcia przez Nich poprawy funkcjonowania.

Celem oddziaływań terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach jest wszechstronna rehabilitacja ukierunkowana na wykształcenie oraz utrwalenie takich umiejętności, które pozwolą naszym uczestnikom jak najbardziej samodzielnie funkcjonować w środowisku domowym, lokalnym, poprawią Ich życie w grupie, w rodzinie, zmniejszą wyobcowanie a także ograniczą ilość pobytów w szpitalach.

Galeria zdjęć