Żeronice 23, 62 - 730 Dobra   -   tel. (63)  288 79 66   -  fax (63) 288 79 66   -   e-mail: domzeronice@dobra24.pl

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo,
to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.

Janusz Leon Wiśniewski

Pracownia gospodarstwa domowego

         W pracowni prowadzony jest trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu. Pod opieką terapeuty uczestnicy uczą się korzystania z podstawowego sprzętu AGD. W pracowni przygotowywane są posiłki, wypieki, przetwory na zimę oraz poczęstunki z okazji imprez okolicznościowych. Zajęcia w pracowni umożliwiają zdobycie umiejętności w przygotowywaniu łatwych i prostych potraw, które utrwalone mogą być przygotowywane w domu. Aktywność w tej  pracowni ma również na celu dostarczenie bodźców do wszystkich zmysłów, co pozwala na łatwiejsze i szybsze przyswajanie nowo zdobytej wiedzy, ale również na utrwalenie już wcześniej zdobytej.

Galeria zdjęć