Żeronice 23, 62 - 730 Dobra   -   tel. (63)  288 79 66   -  fax (63) 288 79 66   -   e-mail: domzeronice@dobra24.pl

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo,
to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.

Janusz Leon Wiśniewski

Pracownia artystyczna

           W pracowni artystycznej prowadzone są zajęcia rozwijające sprawność manualną, koordynację wzrokowo - ruchową i pobudzające wyobraźnię a także rozbudzające potrzeby poznawcze. W pracowni tej zajęcia odbywają się poprzez formę zbiorową, jak i indywidualną. Pracownia artystyczna stwarza uczestnikom praktycznie nieograniczone możliwości rozwoju posiadanych talentów i umiejętności. Aktywność artystyczna pozwala cieszyć się samym faktem tworzenia rzeczy nowych, spełniać ambicje. Uczestnikom proponowane są formy aktywności łączone z relaksacją, wyrażaniem własnych emocji, poszerzaniem słownictwa, usprawnianiem motoryki dużej i małej, rozwijaniem funkcji poznawczych, podtrzymywaniem wzajemnych relacji, komunikowaniem się oraz koncentracja uwagi na pracy indywidualnej i grupowej.

Galeria zdjęć