Żeronice 23, 62 - 730 Dobra   -   tel. (63)  288 79 66   -  fax (63) 288 79 66   -   e-mail: domzeronice@dobra24.pl

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo,
to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.

Janusz Leon Wiśniewski

Pracownia informatyczna

         W pracowni tej uczestnicy mają do dyspozycji 6 zestawów komputerowych, drukarki, ksero, faks, aparat cyfrowy oraz dostęp do Internetu. Dzięki takiemu wyposażeniu uczestnicy nabywają nowe bądź udoskonalają już posiadane umiejętności. Pracują w podstawowych programach, prowadzone są zajęcia z obsługi programów do słuchania muzyki, oglądania filmów. Korzystając z Internetu uczestnicy rozwijają własne zainteresowania, zdobywają nowe hobby, poszerzają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie. Uczestnicy w miarę swoich potrzeb i możliwości, zdobywają praktyczną wiedzę na temat przygotowywania pism urzędowych, co przekłada się na ich większą samodzielność w załatwianie spraw w różnego typu instytucjach.

Galeria zdjęć