Żeronice 23, 62 - 730 Dobra   -   tel. (63)  288 79 66   -  fax (63) 288 79 66   -   e-mail: domzeronice@dobra24.pl

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo,
to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.

Janusz Leon Wiśniewski

Aktualności

Noc Kupały w DPS w Skęczniewie

VII Plener Malarski "Żeronice w barwach lata"

Dni Dobrej

Spartakiada rekreacyjno - sportowa Księże Młyny

Majówka - Lata 60te w DPS w Skęczniewie

Odwiedziny Pana Tadeusza Geblera Burmistrza Dobrej wraz z panem Maciejem...

Zajęcia z psychologiem

Szkolenia 16-17.05.2019r.

Tematy szkoleń: "Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się z zaburzoną komunikacją werbalną" "Rehabilitacja osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną; autyzm - spektrum autyzmu a zespół aspergera"

10-lecie PŚDS w Czepowie

Śniadanie wielkanocne