Żeronice 23, 62 - 730 Dobra   -   tel. (63)  288 79 66   -  fax (63) 288 79 66   -   e-mail: domzeronice@dobra24.pl

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo,
to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.

Janusz Leon Wiśniewski

Aktualności

Andrzejki

Andrzejki

Trwa przyjmowanie wniosków w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej

Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach poprzez wykonanie...

Ogłoszenie o zamówieniu: Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach ogłasza postępowanie w podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy, na roboty budowlane pod nazwą: Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz remont sanitariatu. Link do postępowania:...

Światowy Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię.

10 września obchodzimy Światowy Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Schizofrenia to jedna z najbardziej stygmatyzujących i najcięższych chorób przewlekłych z obszaru zdrowia psychicznego. Nazywana jest chorobą ludzi młodych. Średni wiek zachorowania u kobiet przypada między 25 a 34 r. ż., u mężczyzn natomiast pierwsze objawy obserwuje się jeszcze wcześniej - między...

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Środowiskowego...

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję związaną z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez czasowe zawieszenia działalności w placówkach wsparcia dziennego na obszarze całego województwa wielkopolskiego od dnia 29.03.2021r. do 09.04.2021r. (skan w załączniku)

Decyzja Wojewody w sprawie wznowienia działalności ŚDS

Szanowni Państwo informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody z dnia 14.stycznia 2021r. z dniem 18 stycznia br. przywraca się działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach. Decyzja w załączeniu.

Przekazanie nowego busa

W dniu dzisiejszym tj. 03.12.2020 roku nastąpiło oficjalne, uroczyste przekazanie na potrzeby ŚDS w Żeronicach, nowego samochodu specjalnie przygotowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nowy samochód zastąpi dotychczas użytkowany pojazd, którym dowożono uczestników. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji podjętej inicjatywy, szczególnie Państwowemu Funduszowi...

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję związaną z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez czasowe zawieszenia działalności w placówkach wsparcia dziennego na obszarze całego województwa wielkopolskiego (skan w załączeniu).

Uruchomienie nowych pracowni