Żeronice 23, 62 - 730 Dobra   -   tel. (63)  288 79 66   -  fax (63) 288 79 66   -   e-mail: domzeronice@dobra24.pl

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo,
to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.

Janusz Leon Wiśniewski

Aktualności

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję związaną z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez czasowe zawieszenia działalności w placówkach wsparcia dziennego na obszarze całego województwa wielkopolskiego (skan w załączeniu).

Uruchomienie nowych pracowni

Wolne miejsca

Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuta/instruktor terapii zajęciowej w...

Zajęcia

Zajęcia wznowione

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach informuje, iż zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r. poz.374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej...

Paczki dla uczestników

W dniu dzisiejszym pracownicy przygotowywali paczki dla uczestników naszego Domu w których znajduje się słodki poczęstunek oraz maseczkami samodzielnie uszyte przez pracowników. Uczestnicy będą mieli jednocześnie dostarczone niezbędne aktualne dokumenty, dzięki którym będą mogli skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach programu "Pomoc osobom...

Maseczki dla uczestników

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach w czasie zawieszenia działalności Domu szyją dla swoich uczestników maseczki ochronne, które w najbliższych dniach zostaną przekazane, tak aby nasi uczestnicy oraz ich najbliżsi nie musieli troszczyć się dodatkowo o swoje bezpieczeństwo oraz ewentualny brak maseczek.

Informacja

Informujemy, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach pozostaje zamknięty do 26.04.2020r. Czekamy na kolejne Polecenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące dalszego funkcjonowania Naszej placówki oraz ewentualnego określenia kolejnych ram czasowego zawieszenia jej działalności. Drodzy przyjaciele, dla nas wszystkich jest to trudny czas, przepełniony tęsknotą za Wami i troską,...