Żeronice 23, 62 - 730 Dobra   -   tel. (63)  288 79 66   -  fax (63) 288 79 66   -   e-mail: domzeronice@dobra24.pl

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo,
to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.

Janusz Leon Wiśniewski

Aktualności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Środowiskowego...

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję związaną z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez czasowe zawieszenia działalności w placówkach wsparcia dziennego na obszarze całego województwa wielkopolskiego od dnia 29.03.2021r. do 09.04.2021r. (skan w załączniku)

Decyzja Wojewody w sprawie wznowienia działalności ŚDS

Szanowni Państwo informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody z dnia 14.stycznia 2021r. z dniem 18 stycznia br. przywraca się działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach. Decyzja w załączeniu.

Przekazanie nowego busa

W dniu dzisiejszym tj. 03.12.2020 roku nastąpiło oficjalne, uroczyste przekazanie na potrzeby ŚDS w Żeronicach, nowego samochodu specjalnie przygotowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nowy samochód zastąpi dotychczas użytkowany pojazd, którym dowożono uczestników. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji podjętej inicjatywy, szczególnie Państwowemu Funduszowi...

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję związaną z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez czasowe zawieszenia działalności w placówkach wsparcia dziennego na obszarze całego województwa wielkopolskiego (skan w załączeniu).

Uruchomienie nowych pracowni

Wolne miejsca

Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuta/instruktor terapii zajęciowej w...

Zajęcia

Zajęcia wznowione