Żeronice 23, 62 - 730 Dobra   -   tel. (63)  288 79 66   -  fax (63) 288 79 66   -   e-mail: domzeronice@dobra24.pl

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo,
to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.

Janusz Leon Wiśniewski

Szkolenia 16-17.05.2019r.

Tematy szkoleń:

"Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się z zaburzoną komunikacją werbalną"

"Rehabilitacja osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną; autyzm - spektrum autyzmu a zespół aspergera"

 

Galeria zdjęć