Żeronice 23, 62 - 730 Dobra   -   tel. (63)  288 79 66   -  fax (63) 288 79 66   -   e-mail: domzeronice@dobra24.pl

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo,
to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.

Janusz Leon Wiśniewski

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach informuje, iż zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r. poz.374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-Co V-2, na podstawie POLECENIA Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. czasowo zawieszono działalność, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r.do dnia 25 marca 2020 r.

a) placówek wsparcia dziennego;

b) centrach integracji społecznej;

c) klubach integracji społecznej;

d) dziennych klubach i domach seniora;

e) środowiskowych domach samopomocy;

f) warsztatach terapii zajęciowej;

Na tej podstawie przekazuję informację o zawieszeniu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach w wyżej podanym terminie.

 

                                                                                                                                           Z poważaniem                 

                                                                                                                                           Monika Spychalska

Pliki do pobrania