Żeronice 23, 62 - 730 Dobra   -   tel. (63)  288 79 66   -  fax (63) 288 79 66   -   e-mail: domzeronice@dobra24.pl

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo,
to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.

Janusz Leon Wiśniewski

Informacja

Informujemy, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach pozostaje zamknięty do 26.04.2020r. Czekamy na kolejne Polecenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące dalszego funkcjonowania Naszej placówki oraz ewentualnego określenia kolejnych ram czasowego zawieszenia jej działalności. Drodzy przyjaciele, dla nas wszystkich jest to trudny czas, przepełniony tęsknotą za Wami i troską, która narasta z każdym dniem. Jesteśmy, czekamy na Was a w związku z tym, że nie możemy się spotkać - przekazujemy Wam i Waszym rodzinom dużo ciepła, uśmiechu i dobrych myśli. Uważajmy wszyscy na siebie, stosujmy się do zaleceń a dzięki temu zobaczymy się szybciej i powrócimy wspólnie do codziennych zajęć. Przypominamy, że w razie pojawienia się potrzeby przeprowadzenia konsultacji lekarskich czy też pojawi się zapotrzebowanie na leki, które przyjmują Państwo na stałe, jest możliwość telefonicznego kontaktu z Centrum Zdrowia Psychicznego, z którym współpracujemy na co dzień. Dzięki temu nie muszą Państwo opuszczać swojego domu. Telefon kontaktowy do C Z P w Turku 63 280 20 10.