Żeronice 23, 62 - 730 Dobra   -   tel. (63)  288 79 66   -  fax (63) 288 79 66   -   e-mail: domzeronice@dobra24.pl

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo,
to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.

Janusz Leon Wiśniewski

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach informuje, iż zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r. poz.374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-Co V-2, na podstawie POLECENIA Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 MAJA 2020 r. czasowo zawieszono działalność, na terenie województwa, w terminie od dnia 11 maja 2020 r.do dnia 24 maja 2020 r.

a) placówek wsparcia dziennego;

b) dziennych domach i  klubach seniora

c) środowiskowych domach samopomocy

d) warsztatach terapii zajęciowej

  Na tej podstawie przekazuję informację o zawieszeniu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach w wyżej podanym terminie.

                                                                                                                                     Z poważaniem Monika Spychalska

Pliki do pobrania