Żeronice 23, 62 - 730 Dobra   -   tel. (63)  288 79 66   -  fax (63) 288 79 66   -   e-mail: domzeronice@dobra24.pl

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo,
to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.

Janusz Leon Wiśniewski

Przekazanie nowego busa

W dniu dzisiejszym tj. 03.12.2020 roku nastąpiło oficjalne, uroczyste przekazanie na potrzeby ŚDS w Żeronicach, nowego samochodu specjalnie przygotowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nowy samochód zastąpi dotychczas użytkowany pojazd, którym dowożono uczestników. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji podjętej inicjatywy, szczególnie Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, Radzie Miejskiej w Dobrej, Burmistrzowi Dobrej oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Dobrej. Dziękujemy Księdzu Dziekanowi Wojciechowi Marciszewskiemu oraz Ks. Proboszczowi Franciszkowi Zygadlińskiemu za poświęcenie auta oraz osobom obecnym z nami w tym ważnym dniu.

Galeria zdjęć