Żeronice 23, 62 - 730 Dobra   -   tel. (63)  288 79 66   -  fax (63) 288 79 66   -   e-mail: domzeronice@dobra24.pl

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo,
to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.

Janusz Leon Wiśniewski

Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz remont sanitariatu.

Ogłoszenie o zamówieniu:

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach ogłasza postępowanie w podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy, na roboty budowlane pod nazwą:

Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz remont sanitariatu.

 

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f4f2523c-9b91-4e9e-aa18-7a8cb97e4351

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć