Żeronice 23, 62 - 730 Dobra   -   tel. (63)  288 79 66   -  fax (63) 288 79 66   -   e-mail: domzeronice@dobra24.pl

Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo,
to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.

Janusz Leon Wiśniewski

Pracownia ogrodnicza

          Ogrodnictwo, jako forma terapii, pozwala uczestnikom korzystać z zajęć związanych z naturą i roślinami, by wykorzystując te doświadczenia mogli zbliżyć się do swojej własnej natury i lepiej poznać swoje możliwości. Terapia ogrodnicza to potwierdzona latami praktyki skuteczna forma terapii i rehabilitacji, stosowana u osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Pozwala na znoszenie barier, włączenie do aktywnego życia osób z niego wykluczonych. Rodzaj prowadzonych zajęć i sposób urządzenia ogrodu jest dostosowany do potrzeb uczestników. Zapewniony jest dobry dostęp do miejsc pracy, odpowiednio przystosowane narzędzia. Pod opieką terapeuty dobierany jest rodzaj aktywności dostosowany do możliwości uczestników. W trakcie zajęć nasi uczestnicy uczą się samodzielności i dokładności, zdobywają umiejętność pracy w grupie . Poprzez pracę w ogrodzie niwelują swoje napięcia i zachowania agresywne.

Galeria zdjęć